Logga för utskrift

Strandbad och bassängbad

Här kan du läsa om vad som gäller för strandbad och bassängbad.

Vatten har en grundläggande funktion för människan och samhället genom sin betydelse för överlevnad och livskvalitet.

Rent vatten är för de flesta i Sverige en självklarhet.

I Karlskrona kommun är det Miljöavdelningen som sköter tillsynen av såväl offentliga badanläggningar som kommunens strandbad.

Hur bedöms vattenkvaliteten?


Badvattnets kvalitet avgörs framförallt av hur mycket och vilka bakterier som finns i det. Dessutom bedöms det också på sitt innehåll av vissa kemiska ämnen.

Vattnet kan bedömmas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Starta bassängbad

Bassängbad, som till exempel simbassäng, bubbelpool eller badtunna kräver noggrann, daglig skötsel för att det inte ska uppstå risk för hälsoproblem.
Du som ska starta ett bassängbad ska anmäla detta till kommunen.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för att starta ett bassängbad

Egenkontroll och tillsyn av bassängbad

Du som är ansvarig för en verksamhet med bassängbad ska ha en fungerande egenkontroll. Tillsynen kontrollerar att du följer miljöbalken och att det finns en fungerande egenkontroll. Tillsyn och egenkontroll omfattar alla bassängbad som är öppna för allmänheten eller på annat sätt används av många människor. För tillsynen tas en årlig avgift ut.

Här kan du läsa mer om tillsyn och egenkontroll

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-18
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Bad/