Logga för utskrift

Bad

Vatten har en grundläggande funktion för människan och samhället genom sin betydelse för överlevnad och livskvalitet.

Rent vatten är för de flesta i Sverige en självklarhet.

I Karlskrona kommun är det Miljöavdelningen som sköter tillsynen av såväl offentliga badanläggningar som kommunens strandbad.
 
Genom att kontrollera badvattnet försöker vi förhindra att olika föroreningar orsakar olägenhet för de badande.

Hur bedöms vattenkvaliteten?


Badvattnets kvalitet avgörs framförallt av hur mycket och vilka bakterier som finns i det. Dessutom bedöms det också på sitt innehåll av vissa kemiska ämnen.

Vattnet kan bedömmas som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-11-17
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Bad/