Logga för utskrift

Badklåda

Badklåda uppträder först när vattnet blir varmt. Badklåda kan förekomma i kommunens insjöar, liksom i många andra sjöar i Sverige

Andra benämningar: simmarklåda, cerkariedermatit.

Vad är badklåda?

Badklåda är ofarligt och orsakas av parasiter (cerkarier) som lever på snäckor och andfåglar. Cerkarier är en larvform hos sugmaskar som parasiterar på andfåglar. Masken växlar värd när dess ägg kommer ut med fåglarnas träck. Efter kläckning uppsöker larverna en sötvattensnäcka, där de tränger in i mjukvävnaderna. I snäckan utvecklas hundratals cerkarier (ca 0,7 mm), som söker upp en ny värdorganism (andfågel) och borrar in sig i dess hud för att åter utvecklas till sugmaskar i fågelns kropp.

Cerkarier kan inte tränga genom huden på människor utan stannar och dör där. De kan åstadkomma rodnad och besvärande klåda (en allergisk reaktion), som kan sitta i upp till en vecka. Små barn drabbas oftare än simkunniga äldre barn och vuxna, eftersom cerkarierna mest finns på varmt, grunt vatten. Den allergiska reaktionen kan bli starkare om man upprepade gånger drabbas av badklåda.

För att undvika cerkarier bör badplatsen hållas fri från dy och vattenväxter, som drar till sig sötvattenssnäckor. Änder bör inte matas på badplatsen. Små barn som fått utslag av badklåda bör eventuellt undvika att fortsätta bada på den drabbade badplatsen under säsongen, eftersom upprepade angrepp kan ge värre klåda.

Rapportera gärna till miljöavdelningen om du upplever symptom av badklåda efter bad i insjöar i kommunen.
 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-11-17
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Miljo/Bad/Badklada/