Logga för utskrift

Parker och natur

Karlskrona kommun har en vacker och varierad natur. Vi har ett rikt och levande odlingslandskap, en skärgård med 1650 öar, kobbar och skär. En mängd sjöar och skogar.

Parker

Parker och närnatur utgör stadens grönska och är viktig för stadsbild, rekreation och naturupplevelser. Parkerna är gröna vardagsrum och samlingsplatser med plats för lek, möten och vila. Närnaturen utgörs av mindre skogs- och ängsområden som ofta bildar nät av gröna stråk mellan stadsdelarna.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-08-22
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Naturvard/