Logga för utskrift

Samhällsplanering

Karlskrona växer och utvecklas inom många områden. Under de närmsta åren behöver vi skapa fler jobb, attraktiva bostäder och ökad livskvalité för kommunens invånare. Vi planerar och bygger för dig!

Se gällande och pågående detaljplaner på kartan

Leta upp området du är intresserad av och klicka för att få fram gällande plankarta och planbeskrivning.

bild från karta med detaljplaner

Se detaljplaner i Karlskrona

Detaljplaner som du har möjlighet att påverka

Detaljplan för Kompassen 20, Hästö

Detaljplan Lagerstråle 7, Trossö

Bostäder i Nättraby (Bjärby 7:1, Hejans lycka etapp 2)

Bostäder på Hästö (Lanternan 3 m.fl.)

Bostäder på Trossö (Gulin 1 m.fl.)


Övriga pågående detaljplaner

Detaljplan för del av Torstäva 13:9<5, Trummenäs
Bostäder på Möllebacken (Törnström 12, Trossö)
Förskola/skola och mindre bostäder på Pantarholmen (Nordström 15 m.fl)
Seniorbostäder i Rödeby (Detaljplan för del av Mo 3:1)
Detaljplan för Fridlevstad 3:34 m fl
Utveckling av Lyckeby centrum
Nya bostäder vid Kilströmskaj
Nya bostäder på Torsnäs udde (Torstäva 9:43 m fl)
Nya bostäder i Nättraby vid Villa Fehr (Västra Nättraby 6:96 m fl)
Områdesbestämmelser för östra skärgården och Torhamn
Program för detaljplan för Mölletorp 6:13 m fl, Spandelstorp
Detaljplan Skavkulla 1:2 m.fl., Nättraby

Detaljplaner som vunnit lagakraft 2016 till 2017

- Detaljplan för Bonde 8 (2017-12-29)
- Ändring av detaljplan för del av Fredriksdal 10:1 och del av Nättraby Västra 10:3, (nuvarande Västra Nättraby 10:87) (2017-11-17)
- Upphävande av del av avstyckningsplan för Lösen 5:4, Lösen (2017-11-17)
- Ändring av detaljplan för kvarteret Kölen, Hästö, upphävande av tomtindelning (2017-11-17)
- Detaljplan för Fredriksdal 8:17, Hejans Lycka, etapp 1, Nättraby (2017-11-03)
- Ändring av detaljplan (Nordstjärnan 34, Möllebacken) (2017-07-11)
- Detaljplan för Björkholmen 25 m fl, Björkholmen (2017-04-27)
- Detaljplan för Torstäva 13:9 m fl, Trummenäs (2017-04-25)
- Ändring av detaljplan för Riksbanken 12 m fl, Trossö (2017-03-27)
- Ändring av detaljplan för Skydraget 1 och 2 samt Sunnanvinden 2 och 3, upphävande av tomtindelning, Galgamarken (2017-02-02)
- Detaljplan för Karlskrona 5:53 m fl, Krutviken (2016-11-25)
- Ändring av detaljplan för Lasarettet, Karlskrona (2016-06-01)
- Detaljplan för Spandelstorp s:1 m fl, Spandelstorp (2016-03-10)
- Detaljplan för Garvaren 23 m fl, Pantarholmen (2016-02-29)

Beställa detaljplan

Gällande detaljplaner finns att ladda ner som pdf i kartan ovan. Du kan också få detaljplanen skickad till dig via e-post eller utskriven på papper som vanlig post. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon 0455-322001 (servicetelefon) eller This is an email address. Glöm inte att ange vilken fastighet eller adress som du är intresserad av.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-02-15
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Planer/