Logga för utskrift

Gestaltningsprogram för Gullbernavägen

Gestaltningsprogrammet för Gullbernavägen är ute på remiss under tiden 24 november – 22 december. Synpunkter på detaljplanen lämnas senast den 22 december.

Gestaltningsprogrammets innehåller råd och riktlinjer för utemiljön i verksamhetsområdet kring Gullbernavägen. Programmet ska ses som ett hjälpmedel för att samordna utformningen i verksamhetsområdet. Gestaltningsprogrammet visar huvudprinciperna för gestaltningen och skapar en gemensam vision för utformningen av allmän plats och kvartersmark.

Under remisstiden finns handlingarna även hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på Östra Hamngatan 7B och på Stadsbiblioteket i Karlskrona.

Programmet

Gestaltningsprogam för Gullbernavägen, pdf 3 MB

Synpunkter

Synpunkter på detaljplanen lämnas senast den 22 december 2017 till:

E-post:
This is an email address

eller

Post:
Karlskrona kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-23
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Planer/Gestaltningsprogram-for-Gullbernavagen-/