Logga för utskrift

Stortorget

Mittpunkten i centrum är Stortorget, Karlskronabornas offentliga vardagsrum. För att invånare och besökare ska kunna fortsätta att mötas och umgås här behöver Stortorget utvecklas och byggas om under en sexårsperiod, med start våren 2017.

Det nya Stortorget andas liv och rörelse men ger också tillfälle till ro. Här kan du slå dig ner på Solgatan i den tidigare vårsolen eller varför inte ta en glass i trapporna runt Karl XI. På kvällarna kommer ny belysning att lysa upp torget på ett magiskt sätt. En belysning som också kommer skapa trygghet för Karlskronas invånare. På dagarna fortsätter torghandeln att skapa liv på platsen och torgytan kommer fortsatt att användas för olika typer av evenemang. Stortorget fortsätter att vara en stor turistattraktion med dess historiska värden samtidigt som det blir en attraktivare plats för Karlskronaborna att vistas på. Torget utvecklas till en social plats där människor kan röra sig fritt utan biltrafik.

Vad händer just nu?

I mitten av februari startade arbetet med att bygga om Stortorget. Det första steget är att bygga om platsen runt statyn av Karl XI.

Gräsytan runt statyn grävdes upp under vecka 8 och just nu pågår schaktning, återfyllning och omläggning av el. Efter det ska fiber på platsen dras om.

När det arbetet är gjort startar nästa steg som blir att lägga sten runt statyn. Detta är starten på det fundament som ska byggas kring Karl XI, och som kommer skapa sittvänliga trappsteg runt alla sidor av statyn.

Läs mer om varje delprojekt på Stortorget.


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-03-13
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Stadsbyggnadsprojekt/Stortorget/