Logga för utskrift

Vatten och avlopp

Här hittar du information om vatten och avlopp, hur vattenverk och reningsverk fungerar, var du kan analysera vattenprov och vilken vattenkvalitet vattnet har.

Mitt vatten och avlopp

Du som har kommunalt dricksvatten och avlopp på din fastighet kan enkelt logga in för att lämna vattenavläsning, se din faktura, hämta olika blanketter eller lämna uppgifter.

Logga in på "Mitt vatten och avlopp" 

 

Luft- och vattenspolning våren 2018

Under våren 2018 kommer vattenledningsnätet på Trossö, Stumholmen, Björkholmen, Ekholmen, Saltö och Dragsö att luft- och vattenspolas med start måndagen den 19 mars.

Arbetet kommer till största del att ske nattetid och varje fastighet kommer att bli beröra en till två gånger under perioden som arbetet pågår.

Karlskrona Kommun kommer att informera fastighetsägaren om vattenavstängningar, men även att sätta upp lappar i entréer till fastigheten 2-3 arbetsdagar innan arbetets start samt skicka ut SMS/röstmeddelanden till de boende som har hemtelefon/mobiltelefon registrerad på adressen.

 

Ändringar i ABVA - Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

De ändringar som gjorts i ABVA gäller
- bestämmelse rörande installation av lättrycksavlopp, LTA
- riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Här kan du läsa lite mer om Allmänna bestämmelser.

Läs mer i ABVA

Samråd om förslag till dagvattenpolicy för Karlskrona kommun

Under tiden 20 december 2017 – 2 mars 2018 finns ett förslag till dagvattenpolicy för Karlskrona kommun ute på samråd. Synpunkter på förlaget lämnas senast den 2 mars.
Här finns mer information samt samrådsmaterial

SMS med information

I november började VA-avdelningen att skicka ut meddelanden via SMS till personer som berörs av luft- och vattenspolning. SMS-tjänsten är ett komplement till övriga informationsvägar vid planerade och akuta händelser.

Om man inte vill ha SMS finns möjlighet att avregistrera sig från tjänsten.

 

Planerade arbeten

Arbeten på Backabovägen

Vattenledningsnätet ska förnyas på Backabovägen. Schaktarbetet kommer främst att beröra grönområdet samt cykel- och gångväg söder om Backabovägen. Arbetet kommer att pågå från december fram till våren 2018.


Arbeten i Torhamn

Torhamn Östra (Sandhamn)
På grund av sanering och uppdimensionering av det gamla vattenledningsnätet i östra delen av Torhamn kan störningar i trafiken förekomma. Vid omkopplingar i ledningsnätet kan kortare störningar i vattenleveranser uppstå. 

Arbetet i östra Torhamn kommer att pågå fram till våren 2018.

Torhamn Västra (Fiskehamn)
Från och med vecka 46 ska det gamla vattenledningsnätet från fiskehamnen till korsningen vid Sandhamnsvägen saneras och uppdimensioneras .  Störningar i  trafiken kan förekomma på Skeppnabbavägen under arbetets gång.

Arbetet i västra Torhamn kommer att pågå fram till våren 2018.

Tack för visad hänsyn vid våra arbetsområden!
 

Kundinformation

Förslag till vattenskyddsområde utmed Lyckebyån

Informationsmaterial finns på www.lyckebyan.org.

 

Vill du bli ansluten till kommunalt vatten och avlopp?

Läs mer om ansökan till kommunalt vatten och avlopp

De som inte har möjlighet att koppla in sig på det kommunala VA-nätet, får själva eller tillsammans med grannar anordna s.k. enskilt vatten (egen brunn) och enskilt avlopp.

Informationsmöte Jämsunda  

Här kan du hitta informationsmaterial från mötet den 12 december.

 

Snabblänkar:

 Hur hårt är mitt vattenVad kostar mitt vatten

 Tänk på vad du spolar nerVattenskyddsområden

Film: Drick kranvatten

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-02-20
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/