Logga för utskrift

Enskilt avlopp

Information till dig som har enskilt avlopp.

Karlskrona har ungefär 20 procent av kommunens innevånare eget avlopp.

Det finns olika alternativ att välja på för den som ska installera enskilt avlopp. Vanligast är att anlägga en infiltrationsbädd efter slamavskiljare.

På platser där risken för negativ påverkan på miljön är stor, krävs någon typ av avloppsanläggning som är bättre på att rena avloppsvattnet från fosfor.

För installation av avlopp krävs tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.

Information om vad som gäller vid ansökan, anläggning, inspektion och taxa finns i rubrikerna vid sidan.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-08-17
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Avlopp/Enskilt-avlopp/