Logga för utskrift

Lyckeby Källa

Information om Lyckeby Källa.


Lyckeby källa ligger där den gamla infarten (riksvägen) kommer in till Lyckeby västerifrån.

Källan är sedan 1700-talet känd för sitt goda och friska vatten. Från denna levererades vatten till Karlskrona stad, men den hade en mycket stor betydelse för Lyckebys befolkning och även för boskapen.

Den 19 augusti 1786 bildades Ordenssällskapet PRO LANTURA. Sällskapets främsta uppgift blev att vårda och bevara Lyckeby källa.

Byggnaden över källan uppfördes av PRO LANTURA år 1795, eftersom man ansåg att vattnet behövde ett bättre skydd. De inristade bokstäverna EUDMTKW, lär betyda Enighet Uppbyggde Dessa Murar Till Källans Wård. 

Ordenssällskapet PRO LANTURA verkade i Lyckeby till den 19 augusti 1821 då sällskapet höll sin sista årshögtid. Verksamheten återupptogs vid ett sammanträde vid källan den 19 augusti 1991 med motsvarande målsättning som det gamla ordenssällskapet hade.

Idag får källan sitt vatten från Karlskrona vattenverk.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-18
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Dricksvatten/Lyckeby-Kalla/