Logga för utskrift

Johannishusåsen

Information om vattenprojektet i Johannishus.

Aktuellt

Karlskrona kommun väntar fortfarande, hösten 2017, på länsstyrelsens fastställande.

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för infiltrationsområdet i Johannishus lämnades in till länsstyrelsen sommaren 2016. Nedan finns några av dokumenten som skickades in:

Teknisk beskrivning, PDF-fil 5 Mb
Riskanalys, PDF-fil 3 Mb
Karta över föreslagna skyddszoner, PDF-fil 2 Mb
Förslag till skyddsföreskrifter, PDF-fil 462 Kb

  

Bakgrund

Karlskronas dricksvattenförsörjning är helt beroende av råvatten från Lyckebyån – ett så kallat ytvatten. Eftersom det inte finns några bra alternativ till råvatten kommer staden även i framtiden att vara beroende av Lyckebyån.

Lyckebyåns råvatten uppvisar stora variationer i kvalitet under året, vilket sätter vattenverkets avancerade reningsprocess på prov.

För att klara Karlskrona kommuns framtida vattenförsörjning med avseende på säkerhet och kvalitet startades Projekt Johannishusåsen.

Syftet med projektet var att undersöka om Johannishusåsen (som är en rullstensås) kunde användas för att ytterligare förbättra dricksvattenkvaliteten och trygga säkerheten för framtida vattenförsörjning i Karlskrona.

Rullstensåsar fungerar som naturliga reningsverk och används på många håll i vårt land för dricksvattenproduktion.

Efter ett antal års försöksverksamhet beslutade Miljödomstolen att Karlskrona kommun kan jobba vidare med Projekt Johannishusåsen för att rena det förbehandlade vattnet från Karlskrona vattenverk.

 

Nytt dricksvatten 2015

Nu distribueras nytt dricksvatten från vattenverket i Lyckeby. Det dricksvatten som levereras har beretts av konstgjort grundvatten från Johannishusåsen istället för som tidigare, ytvatten från Lyckebyån.

Titta på presentationen om arbetet vid Johannishus här till höger. 

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-21
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Dricksvatten/Projekt-Johannishusasen/