Logga för utskrift

Kontakta oss

Information om öppettider, kontaktpersoner, studiebesök med mera.

Debiteringsavdelningen VA

Debiteringsavdelningen hjälper dig som kund med frågor angående fakturor, flyttningsanmälan, taxor, byte av vattenmätare med mera.

Öppet: vardagar klockan 09.00-14.30, lunch 12.00-13.00
Besöksadress: Riksvägen 48, Lyckeby

Telefon debiteringsavdelningen: 0455-30 32 00
Telefontid: 09.30-12.00 samt 13.00-14.30
Telefontid dag före helgdag: 09.30-12.00

E-post: This is an email address

 

VA-kontoret

Besöksadress: Karlskrona Vattenverk, Riksvägen 48, Lyckeby
Postadress: Tekniska förvaltningen, 371 83 Karlskrona
E-post: This is an email address

Öppettider
Klockan 07.30-16.00, lunch 12.00-13.00

 

Laboratorium

Besöksadress: Riksvägen 48, Lyckeby
Telefon: 0455-30 33 18

Provmottagning måndagar klockan 08.00-12.00 eller efter överenskommelse.
Utlämning av provflaskor, vardagar klockan 08.00-12.00 samt 13.00-15.00.

 

Studiebesök

Intresserade är välkomna till våra vattenverk och reningsverk på studiebesök. Ta kontakt med någon av nedanstående personer för mer information.

Richard Andersson, telefon 0455-30 33 08,
e-post: This is an email address

Eva Steiner, telefon 0455-30 33 19, e-post: This is an email address

 

Kontaktpersoner

Ola Gren
VA-chef
0455-30 32 95

Namn Arbetsområde
Kenneth Johansson
Vattenstrateg,
ställföreträdande VA-chef
0455-30 32 96

* Vattenstrategiska frågor
* Dagvatten
* Regional vattenförsörjning

 

Joakim Nilsson
Kvalitetschef
0455-30 33 05

* Verksamhetsansvarig stab och laboratorium
* Miljöfrågor och miljötillstånd
* Kvalitetsfrågor

 

Jakob Johansson
Miljöingenjör
0455-30 50 47

* Processteknik, avlopp
* Miljö- och årsrapporter
* Miljöredovisning

 

Eva Steiner
Biolog
0455-30 33 19

* Miljösamordnare
* Miljö- och årsrapporter        
* Studiebesök
* Hemsida
* Lyckebyån
* Vattenskyddsområden

 

Åke Petersson
Ingenjör
0455-30 32 88

* Skyddsrum
* Råvatten
* Vattenskyddsområden
* Johannishusåsen
* Civilförsvar

 

Helena Olsson
Kundservicechef
0455-30 43 36

* Verksamhetsansvarig - ekonomi
* Debitering
* Kundtjänst

 

Peter Håkansson
Rörnätschef
0455-30 32 98

* Verksamhetsansvarig - rörnät
* VA-utbyggnad
* Anslutningar
* Anläggningsavgifter

 

Kristina Berlin
VA-ingenjör
0455-30 32 97

 

* Ledningskartor
* Utsättning/visning av servisledningar 

Ramus Appelkvist
VA-ingenjör
0455-30 32 70

* Ledningskartor
* Utsättning/visning av servisledningar
* Vattenläckor

 

Darko Divis
VA-ingenjör
0455-30 33 69

* Ledningskartor
* Utsättning/visning av servisledningar
* Projektering
* Anslutningar
* Anläggningsavgifter

 

Johan Georgsson
Abonnenttekniker
0455-30 33 80

* Abonnentfrågor
* Installationsfrågor
* Fettavskiljare
* Sprinkler
* Vattenmätare
* Vattenkiosker

 

Vakant
Driftchef

* Verksamhetsansvarig - verk
*Studiebesök

 

 

Richard Andersson
Driftingenjör
0455-30 33 08

* Ansvarig för Karlskrona vattenverk
* Studiebesök


 

Jan-Olof Andersson
Driftingenjör
0455-30 33 20

* Ansvarig för Koholmens reningsverk
* Studiebesök


 

Roger L. Svensson
Driftingenjör
0455-30 33 10

* Ansvarig för mindre vatten- och reningsverk
* Studiebesök

 

Anders Adolfsson
Kvalitetsingenjör
0455-30 33 15

* Kvalitetsfrågor - laboratorium

 

Maria Andersson
Mikrobiolog
0455-30 33 16

 

* Mikrobiologiska analyser

  

 

 
 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-07
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Kundservice-Information/