Logga för utskrift

Pool

Läs mer om hur du fyller och tömmer din pool rätt.

Att fylla poolen rätt

För att inte du och dina grannar ska få försämrad vattenkvalitet (brunt vatten) behöver du planera fyllningen av poolen. Fyll helst poolen med ett lågt vattenflöde under längre tid. Använd gärna en trädgårdsslang vid fyllningen.

När många stora uttag från ledningsnätet görs samtidigt kan avlagringar från ledningarna lossna och hamna i vattnet. Detta gör att vattnet kan se brunt och lite otrevligt ut.

Att tömma poolen rätt

Det är lika viktigt att tömma sin pool på rätt sätt som det är att fylla den. Poolvattnet ska gå till dagvattnet som till exempel ett dike eller bara tömmas
över en gräsmatta. Det ska alltså inte tömmas i avloppet.

Planera hur du tömmer din pool så att du inte ställer till problem för grannarna. Man bör också vara extra försiktig om det finns egna brunnar i närheten.

Klor är ett vanligt desinfektionsmedel i poolvatten. För att inte tillföra klor till naturen, kan man vänta några dagar efter senaste kloreringen innan man tömmer ut poolen. Fritt klor som finns i vattnet bryts snabbt ner i solljus.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-21
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Vatten--avlopp/Kundservice/Pool/