Logga för utskrift

Ny lag för att skriva framtidsfullmakt

Publicerad 9 augusti 2017 11:59 | Uppdaterad 9 augusti 2017 12:02
En ny lag om framtidsfullmakter gör det möjligt för dig att på egen hand utse någon som du litar på att sköta dina personliga och ekonomiska angelägenheter, om du en dag inte längre klarar av att göra det själv.

I dag när du skriver en fullmakt ska den börja gälla direkt i närtid och framåt. Den nya lagen om framtidsfullmakt gör det möjligt för dig att skriva en fullmakt nu som börjar gälla först långt senare i ditt liv. Det kan till exempel betyda att du inte behöver en god man utan själv har valt vem som tar hand om din ekonomi när du inte längre klarar av detta.

Vad gäller vid upprättandet av en framtidsfullmakt?

Lagen säger att en framtidsfullmakt är en fullmakt som jag ger åt en annan person att företräda mig i det fall jag av någon anledning inte längre har förmåga att sköta min personliga och/eller ekonomiska angelägenheter.

En person som har fyllt 18 år får upprätta en framtidsfullmakt och den måste vara skriftlig. För att den ska vara giltig behöver också två vittnen närvara vid fullmaktshandlingen.

- Att det är en framtidsfullmakt
- Vem eller vilka som är fullmaktshavare
- Vilka angelägenheter fullmakten omfattar
- Vilka övriga villkor som gäller

När träder en framtidsfullmakt i kraft?

Huvudregeln är att det är den som har fått ansvaret att bli fullmaktshavare som bedömer när framtidsfullmakten träder i kraft. Tidpunkten kan prövas av domstol.

Läs mer om lagen om framtidsfullmakter här.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-08-09
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Ny-lag-for-att-skriva-framtidsfullmakt/