Logga för utskrift

Senare faktura för omvårdnadsavgift i februari

Publicerad 27 februari 2018 14:37 | Uppdaterad 27 februari 2018 14:38
Fakturan som vanligtvis kommer den sista onsdagen i månaden kommer ungefär en vecka senare. Anledningen är en årsberäkning av avgifterna.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-02-27
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aktuellt-fran-Stod--Omsorg/Senare-faktura-for-omvardnadsavgift-i-februari/