Logga för utskrift

Boende

Du som är äldre och trots olika insatser inte klarar av att bo kvar hemma längre kan ansöka om lägenhet med tillgång till omvårdnadspersonal, ett så kallat omvårdnadsboende.

På ett boende får du hjälp med alla de dagliga insatser som du själv inte kan klara av. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt.

Hitta och jämför omvårdnadsboende

Ansökan och beslut

Fyll i ansökan eller kontakta äldreförvaltningens biståndshandläggare via växeln på telefon 0455-30 30 00.

Ansökan om hemtjänst, boende eller övrigt stöd

Biståndshandläggaren gör ett hembesök och en individuell bedömning av sökandes behov. Du får ett skriftligt beslut. Vid bifall har den sökande rätt att önska vilket av kommunens äldreboende man i första hand vill bo på. Detta önskemål tillgodoses i mån av ledig lägenhet.

Om din ansökan får avslag eller du på annat sätt inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Du kan få hjälp av din biståndshandläggare med detta. Din överklagan måste ha kommit in inom tre veckor.

Kostnad

Utöver hyra för lägenheten tillkommer matavgift samt omvårdnadsavgift som fastställs utifrån din beräknade inkomst.

Avgifter och hyror

Parboende

Rätten att få åldras tillsammans innebär att make, maka, sambo utan eget omvårdnadsbehov har rätt att flytta med och bo tillsammans med den som beviljats omvårdnadsboende.

Övriga bostäder

Seniorbostäder är ett samlingsbegrepp för former av vanliga bostäder som utmärks av god tillgänglighet och tillgång till gemensamhetslokaler. Viss uppnådd ålder krävs för att få flytta in.

Hitta seniorbostad

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-06
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Boende/