Logga för utskrift

Demensvård

Demenssjuksköterskan kan ge dig råd, stöd och vägledning om du har drabbats av eller har frågor om demenssjukdomar.


Demens
Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som drabbar hjärnans funktion och medför psykiska, sociala och fysiska symptom. 

En tidig demensutredning är viktig. Därför ska du vid misstanke om demenssjukdom snarast kontakta vården.

Demenssjuksköterska
Demenssjuksköterskans uppgift är att: 
- ge information stöd och vägledning till allmänheten. 
- ge stöd och information till närstående, enskilt eller i grupp.
- göra bedömning via hembesök.
- initiera och delta i utredning.
- utbilda och handleda personal.
- arbeta med kvalitetsutveckling.

Om du har frågor om demens och demenssjukdomar, vänd dig till demenssjuksköterskan i ditt område.

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-07-25
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Demenssjukskoterska/