Logga för utskrift

Anhörigstöd

Anhörigstöd vänder sig till dig över 65 år som hjälper eller vårdar en person som på grund av ålder, funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom inte klarar sin vardag på egen hand.

    

Samtal och hembesök

Du kan få stöd och information via telefon, personligt möte eller hembesök, vilket som passar dig bäst.

Läs mer om anhörigstödjaren

Anhörigcafé

Anhörigcaféet är öppet helgfria torsdagar mellan kl. 13.00 och 16.00 om
inget annat meddelas. Du hittar oss på Norra Smedjegatan 20, med ingång
från gården (Träffpunkt Bryggans lokal). Välkommen när det passar dig, ingen föranmälan behövs.

Läs mer om anhörigcaféet

Träffa andra anhöriga

Du kan anmäla dig till en samtalsgrupp för att träffa andra i liknande livssituation som din. Grupperna är små och man utbyter erfarenheter och ger varandra råd under trivsamma former.

Läs mer om anhöriggrupper


Du kan även söka stöd för:

Avlösning i hemmet

Korttidsvård

Ledsagning

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-06-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Stod-till-anhoriga/