Logga för utskrift

Anhöriggrupp

Om du vill träffa andra med liknande livssituation som din kan du anmäla dig till en samtalsgrupp.

      
 
Grupperna är små och man utbyter erfarenheter och ger varandra råd och stöd under trivsamma former. Ibland ordnas grupper även i utbildningssyfte.

Detta är ett samarbete mellan kommunens anhörigstödjare, Röda korset och anhöriga. Vid efterfrågan anordnas även aktivitetsgrupper för anhöriga.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-11-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Stod-till-anhoriga/Anhoriggrupper/