Logga för utskrift

Ledsagning

Information om ledsagarservice.
 

Vem kan få ledsagning?

Den som har ett omfattande och varaktigt funktionshinder som innebär uppenbara svårigheter att klara sig själv utanför hemmet och som inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt.

Vad innebär ledsagning?

Med hjälp av ledsagning skall äldre och funktionshindrade kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Ledsagningens innehåll och utformning skall anpassas till den enskildes förutsättningar, intressen och behov.

Ledsagning ska underlätta för den enskilde att delta aktivit i samhällslivet, bryta isolering och ge tillfälle till gemenskap och kontakt med andra.

Vilka tider/omfattning gäller?

Biståndshandläggaren kan bevilja maximalt 18 tim/mån. Ansökan om tid därutöver beslutas av äldrenämnden.

Dag- och kvällstid mellan klockan 07.00-01.00.

För att kunna garantera ledsagning ska den beställas minst tre dagar innan.
Vid beställning ska du uppge vilken tid, från och med- till och med, som du önskar ledsagning.

Kostnad och transport

Ledsagning är kostnadsfri. Den enskilde betalar själv sin egen kostnad för biljetter, transport, måltider med mera.

För ansökan om ledsagning kontakta äldreförvaltningens biståndshandläggare via Karlskrona kommuns växel, telefon 0455-30 30 00.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-09-29
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Aldre/Stod-till-anhoriga/Ledsagning/