Logga för utskrift

Familjehem

I dagsläget är Socialförvaltningen i Karlskrona i behov av fler familjer som kan tänka sig att vara familjehem. Är du nyfiken, ta kontakt med oss!

Vi söker fler familjehem

Många har lämnat sitt intresse för att på olika sätt hjälpa till i den situation som råder med barn och ungdomar som kommer ensamma till Sverige. Det är också många som vill hjälpa barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. Socialförvaltningen söker framför allt Er som vill ha information om och har intresse att vilja bli familjehem åt barn och ungdomar. På startsidan finns mer information under rubriken ”Flyktingmottagande” om hur Du som är intresserad av att hjälpa till på andra sätt än att bli familjehem . Vi är tacksamma för att så många hör av sig! På grund av den ökade mängden intresseanmälningar kan det dröja innan Ni hör något från oss. Vi arbetar så fort vi kan för att återkomma till Er och ber att Ni har förståelse för att det i vissa fall kan ta tid. 

Har du ett rymligt hjärta, tid och engagemang? Då kan du vara den vi söker. Du kan göra skillnad. Bli familjehem!

Det finns många barn och ungdomar som av olika anledning inte kan bo hemma eller som har flytt till Sverige utan sina föräldrar. De behöver då komma till ett hem med stabila och trygga vuxna som vill öppna upp sitt hem och ta emot dem.

Som familjehem är du en del av barnet liv, för en kortare eller längre period, ibland under hela dess uppväxt. Du behöver ha fysisk plats för ett barn i ditt hem och vara beredd att samarbeta med barnets biologiska nätverk och Socialtjänsten.

Barn är olika och har olika behov och därför behövs olika slags familjer. Du kan vara gift, sambo, ensamstående med eller utan barn, bo i hus eller lägenhet. Det viktiga är att du har en vilja och tid att engagera dig i barnet/ungdomen.

Som familjehem kommer ni att bli erbjudna att delta i utbildningen Ett hem att växa i, som rekommenderas av Socialstyrelsen.

Behovet är stort och det finns barn i alla åldrar som behöver familjehem.

Är du den vi söker?

Här kan du göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

I Karlskrona kommun arbetar vi med appen BarnSam – en metod och teknisk innovation för socialtjänstens barn och ungdomsvård.

Appen BarnSam underlättar arbetet för socialsekreterare och stärker familjehemsplacerade barns möjligheter att vara delaktiga i sin egen vård. Det digitala verktyget frigör tid för socialsekreterare till att samtala med barnet, medan tekniken som verktyg bidrar till att ge djupgående kunskaper om barnets sammanhang vilket leder till att barnet får rätt stöd och hjälp.
Appen BarnSams design är utformad för att tilltala barn och är inbjudande i sin utformning, metod och teknik och bidrar därmed till att stärka relationer och generera goda möten.
Den tekniska innovationen bidrar sammantaget till stärkt kvalité i socialtjänsten.
 
Varför BarnSam?

- Ökad delaktighet
Metoden ger en tydlig struktur på samtalen och stärker barns möjligheter att vara delaktiga i sin egen vård.  Barnet får en reell möjlighet att påverka sin livssituation.

- Mer tid tillsammans med barnen
Appen räknar i realtid ihop och sammanställer barnets enkätsvar och sammanställningen visar också svarsfördelningen på varje fråga. Det sparar tid och ger socialsekreteraren möjlighet att enkelt, på plats, fortsätta ett fördjupat samtal tillsammans med barnet kring de indikationer som svaren har gett. Appen frigör tid från administration till tid för samtal med barnet.

- Evidensbaserad metod

BarnSam vilar på en vetenskaplig grund och bygger på salutogen teori och anknytningsteori. Metoden har utprövats i ett pilotprojekt tillsammans med familjehemsplacerade barn, socialarbetare och forskare. Den ger socialsekreteraren fördjupad kunskap om familjehemsplacerade barns känsla av sitt sammanhang och hur de mår i sitt familjehem. Resultatet ger inte bara kunskaper på individnivå utan också på aggregerad nivå, vilket ligger till grund för verksamhetsplanering och förbättringsarbete.

- Digitalt hjälpmedel

Appen är utformad för att tilltala barn och är inbjudande i sin utformning. Den bidrar till att socialsekreteraren snabbt får en överblick över barnets situation. Appen är användarvänlig för både barn och socialarbetarna då den har utvecklats med praktiker och med barns delaktighet.
Appen underlättar förutsättningarna för att genomföra uppföljningar av familjehemsplacerade barn. Appen underlättar administration och dokumentation och frigör tid. Metoden harmonierar med gällande lagstiftning och BBIC, Barns behov i centrum. Metoden kan med fördel användas inom hela barn och ungdomsvården i samband med utredning och uppföljning.

Här läser du mer om studierna och metoden KASAM och BARNKASAM i rapporten ”Uppföljningssamtal i familjehemsvården”.

Här kan du se hur appen BarnSam fungerar.

 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Familjehemsenheten
  • Besöksadress: Hillerödsvägen 35
  • Ansvariga för Familjehemsgruppen Anneli Lundqvist
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455-30 45 79
  • Malin Kristensson
  • Gruppledare
  • Telefon: 0455-30 45 80

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-21
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Familjehem/