Logga för utskrift

Familjerätt

Socialförvaltningens familjerätt kan genom rådgivning och samarbetssamtal hjälpa till om man inte kan enas om vårdnaden, boendet eller umgänget vid skilsmässa eller separation.
 • Föräldrar som är överens om vårdnad, boende och/eller umgänge, kan få hjälp med att skriva avtal. Avtalet som skall godkännas av familjerätten gäller på samma sätt som ett beslut i domstol.
 • På uppdrag av domstol genomför vi också utredning rörande vårdnad, boende och /eller umgänge.
 • Familjerätten ansvarar för att faderskap till barn, vars föräldrar inte är gifta, bekräftas.
 • Om man vill adoptera barn vänder man sig också till familjerätten.

 Besök vid Familjerätten är kostnadsfritt.

 • Kontakt

  • Ansvarig för Familjerätten
  • Christina Olsson
  • Verksamhetsledare
  • Telefon: 0455-30 32 93
 • Kontakt

  Tidsbeställning för fastställande av faderskap.

  • Jenny Steén
  • Faderskapshandläggare
  • Telefon: 0455-30 42 88

   

  Telefontid vardagar:
  måndagar och torsdagar  09.00-10.00

   

 • Kontakt

  • Besök efter tidsbeställning. Anställda socialsekreterare
  • Helen Sjöström
  • Socialsekreterare
  • Telefon: 0455-32 13 46
  • Lisa Bengtsson
  • Socialsekreterare
  • Telefon: 0455-30 44 33
  • Endast telefontid på torsdagar. Mellan kl 09.00-10.00
  • Lina Skoglund
  • Socialsekreterare
  • Telefon: 0455-30 33 36

   

  Telefontid mellan kl 09.00-10.00 måndagar och torsdagar.

   

   

   


   

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Familjeratt/