Logga för utskrift

Hedersrelaterat våld

När det gäller hedersrelaterat våld finns det en samverkansgrupp i Karlskrona kommun. Gruppen består av representanter från socialförvaltningen, grundskolan, gymnasieskolan samt polisen.

Samverkansgruppen i frågor som rör hedersrelaterat våld träffas cirka 2 gånger per termin för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning. Vid behov kan gruppen träffas med kort varsel för rådgivning och akuta insatser.

Genom statsbidrag har gruppen införskaffat kunskap och byggt nätverk med samarbetspartners kring hedersrelaterat våld i storstadsregionerna. Samverkansgruppen kring hedersrelaterat våld har även börjat fokusera på människohandel för sexuella ändamål.

Det finns en handlingsplan framtagen i arbetet mot hedersproblematik.

Här finns en handbok för dig som möter personer som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Telefon: 0455 30 30 00
  • Polisen
  • Mats Trulsson
  • Telefon: 11414

  • Kontaktpersoner i frågor som rör hedersrelaterat våld.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-14
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Vald-i-nara-relationer/Hedersrelaterat-vald/