Logga för utskrift

Till dig som är utsatt för våld av närstående

Vi vänder oss till kvinnor och män som lever eller har levt i en destruktiv relation, där det förekommit någon form av våld. En relation där hot, kränkningar, förtryck förnedring, fysisk, psykisk och/eller sexuellt våld förekommer/har förekommit. Du kan antingen leva tillsammans med en partner eller så har du separerat, men upplever att våldet och hoten som förekommit fortfarande påverkar ditt liv.

Vi vänder oss till dig som:

 • känner dig otrygg hemma
 • känner dig hotad
 • har blivit slagen
 • känner att du behöver redogöra allt för din partner
 • känner att du blir kontrollerad eller isolerad
 • har blivit tvingad till sexuella handlingar
 • inte får umgås/gifta dig med den du vill
 • är utsatt för hedersförtryck

Vi erbjuder:

 • Akut hjälp och samordning av resurser för att grundläggande praktiska bekymmer ska lösas
 • Rådgivning - Vi kan hjälpa dig att hitta rätt resurser och personer som kan    hjälpa dig i en svår situation
 • Stödjande samtal
 • Stöd genom en rättslig process
 • Uppsökande kontakt utifrån polisanmälan
 • Stödjande föräldrasamtal

Gruppverksamhet med fokus på föräldraskapet

Vi använder föräldrautbildningen, Bättre föräldraskap, ett föräldrautvecklingsprogram som vänder sig till föräldrar som vill förändra och förbättra sitt föräldraskap.

Skyddat boende 

För skyddat boende kan du även vända dig direkt till Kvinnojouren i Karlskrona som tar emot våldsutsatta kvinnor som behöver skydd, stöd och gemenskap.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-27
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Vald-i-nara-relationer/Kvinnor/