Logga för utskrift

Vad kostar det?

Omvårdnadsavgiften beror på ditt hjälpbehov och beräknas utifrån din inkomst. För omvårdnadsboende tillkommer kostnaden för hyra och mat.

1. Omvårdnad och service

Behovet av service och omvårdnad bedöms av biståndshandläggaren.

Nivå 1 – upp till 1 022 kronor/månad

Gäller serviceinsatser som till exempel städning, tvätt, apoteksärenden och beställning av matvaror.

Nivå 2 – upp till 1 533 kronor/månad

Gäller serviceinsatser och/eller en omvårdnadsinsats som till exempel egenvård, på- och avklädning och hjälp vid måltid.

Nivå 3 – upp till 2 044 kronor/månad

Gäller serviceinsatser och/eller mer än en omvårdnadsinsats som till exempel egenvård, på- och avklädning och hjälp vid måltid. Nivå 3 gäller alltid på omvårdnadsboende.

2. Hyra och mat

För omvårdnadsboende och korttidsplats tillkommer kostnaden för hyra/avgift och mat.

Omvårdnadsboende

Hyran varierar mellan olika boenden och storlekar på lägenheter.

Här finns alla hyror på omvårdnadsboenden.

Maten på omvårdnadsboenden kostar 3 559 kronor/månad.

Korttidsplats och dagverksamhet

Avgiften för korttidsplats och dagverksamhet är max 67 kronor/dag. Maten på korttidsplats kostar 117 kronor/dag och maten på dagverksamhet 59 kronor/dag.

Matdistribution

Matdistribution kostar 59 kronor/portion.

 

Så beräknas avgiften

Din omvårdnadsavgift räknas fram utifrån ditt hjälpbehov och din inkomst. Oavsett behov är den högsta avgiften, den så kallade maxtaxan, 2 044 kronor/månad.

 1. Dina inkomster (pensioner/lön, bostadstillägg, kapitalinkomster) räknas ihop.
 2. Ditt förbehållsbelopp (bostadskostnad och minimibelopp*) räknas fram. 
 3. Inkomsterna minus förbehållsbeloppet blir ditt så kallade avgiftsutrymme.
 4. Omvårdnadsavgift för nivå 1:
  70 procent av avgiftsutrymmet, max 1 022 kr/mån.

  Omvårdnadsavgift för nivå 2:
  80 procent av avgiftsutrymmet, max 1 533 kr/mån.

  Omvårdnadsavgift för nivå 3:
  90 procent av avgiftsutrymmet, max 2 044 kr/mån.

*Minimibeloppet är det belopp som ska räcka för till exempel livsmedel, kläder, fritid, mediciner och läkarvård. För ensamstående 19-65 år är minimibeloppet 5 563 kronor/månad och för personer över 65 år är det 5057 kronor/månad. Minimibeloppet för makar/sammanboende 19-65 år är 4 779 kronor/månad och 4 273 kronor/månad för de över 65 år.

Anmäl förändringar

För att du ska få rätt avgift är det viktigt att du anmäler förändringar i inkomst eller utgifter så snabbt som möjligt.

Läs mer

Du kan läsa mer om hur avgiften beräknas i broschyren Avgifter för äldre- och funktionsstöd, pdf 660 kB

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-04-29
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Funktionshinder/Vad-kostar-det/