Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Stöd & Omsorg
  •  / Överförmyndarnämnden, god man, förvaltare och förmyndare

Överförmyndarnämnden, god man, förvaltare och förmyndare

I Karlskrona kommun finns det en Överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förvaltare och god mans förvaltning. Tillsynen ger garantier mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom.

 

Du som är eller vill bli God man/Förvaltare

Den person som är god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna som är myndig och själv inte har förvaltare. I samband med din intresseanmälan görs en kontroll hos socialen, kronofogden samt polisens belastningsregister för att säkerställa att du inte förekommer i något av deras register.

Mer information om att vara God man eller Förvaltare

Intresseanmälan God man/Förvaltare

Logga in för räkning och arvodesräkning (e-Wärna)

Du som är god man eller förvaltare kan logga in och föra kassabok för din huvudman. Om du  är god man för ensamkommande barn kan du göra din arvodesräkning.

Läs mer och logga in

Du som söker God man/Förvaltare

Anledningen till att en myndig person behöver god man kan vara många. Det gemensamma är dock att personen är förhindrad att själv bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Mer information om att ha God man/Förvaltare

Ansökan/anmälan

Förmyndare för barn

Överförmyndarnämndenhar tillsyn för varje barn under 18 år.

Mer information om förmyndare för barn

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-30
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/