Logga för utskrift

Att vara god man och förvaltare

Den person som är god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna som är myndig och själv inte har förvaltare.

Anledningen till att en myndig person (huvudman) behöver god man eller förvaltare kan vara många. Det gemensamma är dock att personen är förhindrad att själv bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Den viktigaste skillnaden mellan ett förvaltarskap och godmanskap är att vid förvaltarskap förlorar huvudmannen helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga.

Att arbeta som God man/Förvaltare

Till vänster hittar du all information du som god man och förvaltare behöver. Samma information finns även som en broschyr i pdf-format" Välkommen att arbeta som God man/ Förvaltare". Du hittar broschyren till höger under Dokument.

Vill du bli God man eller Förvaltare?

Är du intresserad av att arbeta som god man är du välkommen att anmäla dig direkt här på webben eller kontakta överförmyndarnämndens kansli.
I samband med din intresseanmälan görs en kontroll hos socialförvaltningen, kronofogden samt polisens belastningsregister för att säkerställa att du inte förekommer i något av deras register.

Intresseanmälan God man/Förvaltare

Logga in för räkning och arvodesräkning (e-Wärna)

Du som är god man eller förvaltare kan logga in och föra kassabok för din huvudman. Om du  är god man för ensamkommande barn kan du göra din arvodesräkning.

Läs mer och logga in

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-30
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/