Logga för utskrift

Vem kan få god man?

Du kan få god man om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte längre kan bevaka din rätt i samhället, sköta din ekonomi eller för övrigt sörja för din person. Behovet av god man ska styrkas med ett läkarintyg.

Det är frivilligt att ha god man. Ingen kan få god man mot sin vilja. Godmanskap förutsätter därmed både samtycke och samarbete.

Vad innebär godmanskap

En god man är en så kallad tillsammans-med-person som ska ge dig hjälp och stöd. Du behåller din rättsliga handlingsförmåga och har fortsatt full bestämmanderätt över dina personliga angelägenheter och tillgångar.

För att godmanskapet ska lyckas, behöver du och din gode man komma överens om vad det är du ska få hjälp med.

Det är viktigt att veta att den som är god man inte är anställd av kommunen, utan sköter sitt uppdrag på fritiden och därmed inte alltid kan vara tillgänglig.

Kostnad

Enligt lagen har en god man rätt till ett skäligt arvode, som beroende på din inkomst betalas ut av antingen dig själv eller kommunen.
Om din skattepliktiga inkomst överstiger 2,65 prisbasbelopp eller nettoförmögenhet överstiger 2 prisbasbelopp ska du själv betala arvodet till god man. Du betraktas då som arbetsgivare och ska därmed betala arbetsgivaravgift för din gode man.

Ansökan och anmälan

Läs mer om hur du anmäler eller ansöker om god man 

Om du inte längre behöver God man

Om du inte längre behöver god man ska du anmäla det till Överförmyndarnämnden eller Blekinge tingsrätt.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-11-20
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/Vem-kan-fa-god-man/