Logga för utskrift

Hemsjukvård

Vi erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser i våra medborgares ordinarie boende vid tillfällen då dessa insatser inte kan tillgodoses från sjukhus eller vårdcentral.

Till vårt förfogande har vi distriktssköterska, undersköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kontakta en distriktssköterska nära dig

Trossö

0455-32 13 11

Mellanstaden

0455-32 13 03

Lyckeby/Kättilsmåla/
Ramdala/Sturkö/Tjurkö

0455-32 13 12

Jämjö/Fågelmara/Torhamn

0455-32 13 13

Nättraby/Hasslö

0455-32 13 01

Rödeby/Fridlevstad/Tving/
Holmsjö

0455-32 13 02

Telefonsvarare lyssnas av mellan klockan 08-16 (vardagar)

Geografisk indelning

Vår verksamhet är indelad i olika geografiska områden och du söker kontakt med den som svarar för ditt område. Efter klockan 16.00 och helger ringer du 1177 för att få hjälp med kontakt.

 • Distriktsarbetsterapeut och distrikssjukgymnast

  Telefon: 0455 30 30 00

  Distriktsarbetsterapeut och distrikssjukgymnast når du via vår växel. Lämna uppgifter om namn och telefonnummer om det är telefonsvarare så blir du kontaktad senast nästkommande vardag.

 • Syn- och hörselinstruktörer

  Telefon: 0455-30 45 75, 0455-32 10 42 eller via vår växel: 0455-30 30 00.

  Syn-hörselinstruktörens uppgift är att hjälpa dig som har en syn och hörselnedsättning. Vi tränar, ger råd och tips om olika hjälpmedel samt gör uppmärkning i hemmet och din närmaste omgivning.

 • Hemsjukvården kommunal

   Från och med 1 januari 2013 sköter Karlskrona kommun hemsjukvården istället för landstinget. Det enda som har förändrats för dig som patient är att hemsjukvården nås på nya telefonnummer. Du som patient träffar samma personal som tidigare.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-06-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Hemsjukvard/