Logga för utskrift

Stödgrupp för anhöriga vuxna

Är du anhörig till en person som har missbruk/beroendeproblematik? Alkohol, droger och andra beroenden får destruktiva konsekvenser för de som står nära. Det kan vara din make/maka, din förälder, ditt barn, kollega eller annan person du bryr dig om.

Är du ofta orolig för personen och mycket av din energi går till att försöka hjälpa personen med alkohol- och drogproblematik?

Känner du att du själv har fastnat i din egen utveckling för att din tid och ork används till att försöka lösa närståendes problem?

Vi vet att nästan alla som kommer till anhöriggrupperna har blandade känslor av allt från ilska till förtvivlan.

I anhörigprogrammet ligger fokus på dig som anhörig, att du ska få möjlighet att reflektera och utveckla din livssituation och att öka ditt välmående.

Vi träffas en gång i veckan (3 timmar) på kvällstid under cirka 12 veckor.

Anhörigprogrammet leds av utbildade samtalsledare.

Medverkan i anhörigprogrammet registreras inte i något register.
Vi respekterar varandras anonymitet. Det som sägs i gruppen förs inte vidare.
Personalen har sekretess. Deltagande i stödgruppen är kostnadsfritt.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-19
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Missbrukberoende/Anhoriggrupp/