Logga för utskrift

Stöd till anhöriga vuxna

Är du anhörig till en person som har missbruk/beroendeproblematik?

Alkohol, droger och andra beroenden får destruktiva konsekvenser för de som står nära.

Det kan vara din förälder, ditt barn, sambo, kollega eller annan person du bryr dig mycket om.

Är du ofta orolig för personen och mycket av din energi går till att försöka hjälpa personen med alkohol- och drogproblematik?

Känner du att du själv fastnat i din egen utveckling för att din tid och ork används till att försöka lösa din närståendes problem?

I anhörigprogrammet ligger fokus på dig som anhörig, att du ska få möjlighet att reflektera och utveckla din livssituation. Att komma närmare dina mål och öka ditt välmående.

Vi arbetar både individuellt och i grupp. För kontakt, ring!

Linda Widecrantz            0455-30 52 10
Ann-Marie Jönsson         0455-30 43 23
Morgan Karlsson            0455-32 11 89
Christina Johansson       0455-30 32 11

Deltagande är kostnadsfritt.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-02-13
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Missbrukberoende/Anhoriggrupp/