Logga för utskrift

Ansökan

Om du vill ansöka om stöd eller behandling på grund av ditt alkohol- och/eller narkotikaberoende, kontaktar du Mottagningsteamet vid Vuxensektionen. Teamet kan informera om vuxensektionens verksamhet samt ta emot ansökningar och anmälningar.

Behandling beviljas som bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Mottagningsteamet tar också emot anmälningar om man är orolig över någon som har problem med alkohol och/eller narkotika.

Du når oss genom vår tillgänglighetstelefon eller genom att besöka oss och prata med en socialsekreterare i mottagningsteamet.

Att delta i Vuxensektionen Beroendes öppenvårdsverksamhet är kostnadsfritt. Är du i behov av heldygnsvård/omsorg på boende eller behandlingshem tar vi ut en vårdavgift.

 

 

 Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-17
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Missbrukberoende/Hur-du-soker-behandling-for-alkohol--drog--eller-spelberoende/