Logga för utskrift

CRA

Community Reinforcement Approach

En metod som förutom missbruk även arbetar med personens boende, arbete, fritid och sociala kontakter. Metoden innebär att man gör en kartläggning av vilka tankar och känslor som gör att personen fortsätter missbruka eller återfaller i missbruk.

I CRA används Motiverande samtal (MI) för att öka individens motivation till förändring. Effekten är minskad narkotikaanvändning och förbättrad social situation.

 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Avdelningen Vuxna
  • Vuxenstödsenheten
  • Göran Mattsson
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455- 30 36 43

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-02-14
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Missbrukberoende/Oppenvardsbehandling/CRA/