Logga för utskrift

Haschavvänjningsprogrammet (HAP)

HAP är ett individuellt strukturerat behandlingsprogram för dig som vill sluta röka cannabis

Programmet sträcker sig över minst en tremånadersperiod och omfattar fyra faser som grundar sig på kunskap om hur cannabis påverkar människan, både fysiskt, psykiskt och socialt.

Samtalens innehåll bygger på forskning om cannabis skadeverkningar och hur de kognitiva funktionerna påverkas. I början av programmet är kontakten intensiv med samtal flera gånger per vecka, efter ca sex veckor glesas kontakten ut och uppföljning utformas efter individuella behov.

Under hela programmet lämnar du bevakade urinprover för narkotikaanalys. Detta ger möjlighet att följa hur THC (Tetrahydrocannabinol) går ur kroppen. Eftersom THC är fettlösligt finns det kvar i kroppen en längre tid. Ett regelbundet cannabismissbruk leder till nedsatt tankeförmåga och passivitet och en del av programmet handlar därför om att träna upp dessa delar igen.

Programmet pågår under 6 - 12 veckor och indelas i fyra steg:

Fysiska symptom och avtändning

 • Vilka effekter ger cannabis och hur har det påverkat dig?
 • Fysiska avtändningssymtom
Psykologiska och känslomässiga effekter
 • Hur påverkas psyket?
 • Vilka känslomässiga förändringar ger cannabis?
Sociala aspekter
 • Social orientering och återfallsprevention
 • Vilka kan stötta i fortsatt drogfrihet?
Uppföljning
 • Fortsatt återfallsprevention utifrån individuella behov
 
 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Avdelningen Vuxna
  • Vuxenstödsenheten
  • Göran Mattsson
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455- 30 36 43

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-02-13
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Missbrukberoende/Oppenvardsbehandling/HAP/