Logga för utskrift

Kompletterande behandling

Avdelningen vuxnas vuxenstödsenhet tillhandahåller även kompletterande behandlingsmetoder.

Kriminalitetsprogram

Ett behandlingsprogram där syftet är att identifiera och förändra kriminella tankemönster. Programmet anpassas utifrån den enskilde personens specifika behov.

Crea Diem

Ett manualbaserat program under sju veckor som är hämtat och utgår från Mia Törnbloms bok ”Självkänsla nu”. Metoden syftar till att arbeta bort den låga självkänslan som många av oss har och istället göra oss medvetna om den egna personlighetens värde.

 

 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Avdelningen Vuxna
  • Vuxenstödsenheten
  • Göran Mattsson
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455- 30 36 43

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-28
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Missbrukberoende/Oppenvardsbehandling/Kompletterande-behandling/