Logga för utskrift

Motiverande samtal

Motivational Interviewing (MI)

MI är både en strukturerad metod som vilar på Kognitiv beteendeterapeutisk grund och ett mer generellt förhållningssätt. MI är en personcentrerad och målinriktad metod som höjer den inre motivationen för förändring genom att bland annat utforska och lösa obeslutsamhet/motstridiga känslor (ambivalens).

 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Avdelningen Vuxna
  • Vuxenstödsenheten
  • Göran Mattsson
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455- 30 36 43

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-02-14
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Missbrukberoende/Oppenvardsbehandling/MI/