Logga för utskrift

Utredning och uppföljning

Socialnämnden ska aktivt sörja för att den enskilde får den hjälp och vård som behövs för att komma ifrån sitt missbruk/beroende. Hjälpen ska så långt som möjligt planeras i samråd med den enskilde.

Avdelningen Vuxnas Mottagnings, utrednings- och uppföljningsenhet arbetar med att utreda och bedöma ditt vårdbehov. Efter att du ansökt om vård för ditt beroende kommer en handläggare att kalla dig till ett besök. Ni kommer tillsammans i en utredning gå igenom ditt behov av behandlingsinsats. 

ASI är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning inom beroendevård för personer över 18 år. Intervjun används som underlag för din planering och valet av behandlingsinsats.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Avdelningen Vuxna
  • Besöksadress: Norra Kungsgatan 24, våning 3, Karlskrona
  • Mottagningstelefon
  • Telefon: 0455-30 43 90
  • Mottagnings,utrednings och uppföljningsenheten
  • Annika Börjesson
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455-30 43 83

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-28
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Missbrukberoende/Utredning-och-uppfoljning/