Logga för utskrift

Överklaga ett beslut

Om din ansökan om bistånd/insats inte beviljas ska du alltid få ett skriftligt beslut. Beslutet kan överklagas.
Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar ett beslut som du inte är nöjd med.

En  förnyad bedömning

Din överklagan skickas till den handläggare som fattat beslutet. Överklagan måste vara insänd till Socialnämnden inom tre veckor från den dag då du fick beslutet.

Handläggaren kommer då att göra en förnyad bedömning av ditt behov.

Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra handläggarens (det vill säga Socialnämndens) beslut.
 
Överklagan är kostnadsfri.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Overklaga-ett-beslut/