Logga för utskrift

Patientnämndsverksamhet

Landstingets Förtroendenämnd (patientnämnd) är en fristående och opartisk instans dit du kostnadsfritt kan vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Förtroendenämnden arbetar med att hjälpa patienter och anhöriga om det uppstår problem i kontakten med hälso- och sjukvården.  Där ingår även kommunens hälso- och sjukvård då kommunen genom avtal överlåtit uppgiften att bedriva patientnämndsverksamhet till Landstinget Förtroendenämnden. Nämndens verksamhet regleras i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet.

Förtroendenämnden - Landstinget

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-07-03
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Patientnamndsverksamhet/