Logga för utskrift

Dödsboanmälan

När någon har avlidit skall en bouppteckning eller en dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan kan göras när tillgångarna i dödsboet inte överstiger begravningskostnaderna och övriga kostnader i samband med dödsfallet. Det får inte finnas tillgångar i form av fast egendom eller tomträtt.

 

Dödsboanmälan är ett förenklat förfarande vid dödsfall då det inte är befogat att göra en bouppteckning. En dödsboanmälan görs i den kommun som den avlidne är skriven i och överlämnas till skatteverket för registrering.

Den som företräder dödsboet kan göra en ansökan om dödsboutredning. Under utredningen undersöks förutsättningarna för om det finns skäl för en dödsboanmälan.

Dödsboutredning utförs, i Karlskrona kommun på Socialförvaltningens avdelning vuxna, av socialsekreterare med särskild kompetens för uppgiften.

Viktigt för dig som dödsbodelägare att tänka på när en dödsboanmälan görs

  • Om det finns betalningsuppdrag via autogiro ska dessa stoppas. Räkningar som avser dödsboet ska inte betalas förrän dödsboanmälan är klar.
  • Det är viktigt att veta att anhöriga inte ärver den avlidnes skulder.
  • Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningen.
  • Spara alla kvitton gällande begravningen och avyttringskostnader.
  • Saknas pengar till övriga skulder avskrivs skulderna vanligen efter att dödsboanmälan skickats till fodringsägarna.
  • Meddela fodringsägare att en dödsboutredning pågår, vilket förhindrar påminnelsekrav. 

Förklaringar

Bouppteckning - en förteckning av den avlidnes samtliga tillgångar och skulder.

Dödsboanmälan - en förenklad form av bouppteckning. Kommunen gör anmälan till skatteverket.

Dödsbo - den avlidnes tillgångar och skulder.

Dödsbodelägare - den som enligt lag eller testamente har rätt till andel i dödsboet.

 

För förfrågan om dödsboanmälan vänligen kontakta:

Socialförvaltningens mottagning: 0455-30 43 90 

 

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-10
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Pengar--bidrag/Dodsboanmalan/