Logga för utskrift

Ekonomiskt bistånd

Utrednings- och uppföljningsteamet ansvarar för handläggning av ekonomiskt bistånd.

 

 

Öppettider för besökande:

Bokade besökstider på vardagar mellan 09.00-16.00.

Vuxensektionens väntrum är öppet:

Måndag, tisdag, onsdag+fredag              09.15-11.30          12.45-15.15       
Torsdag 09.15-11.30

 

Vuxensektionens reception är bemannad:

Måndag, tisdag, onsdag+fredag  09.30-11.30    13.00-15.15  
Torsdag 09.30-11.30  

 

Öppettider telefon: 

Måndag-fredag                              09.00-11.30     13.00-16.30  

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-24
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Pengar--bidrag/Ekonomiskt-bistand/Ekonomiskt-bistand/