Logga för utskrift

Mottagningsteam

Vuxensektionens mottagningsteam tar emot nya ansökningar avseende ekonomiskt bistånd för personer från 18 år.

Om du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd men inte har varit i kontakt med Socialförvaltningen tidigare så ska du ringa till Mottagningstelefonen.

Du får då prata med en socialsekreterare som tar emot nödvändiga uppgifter från dig. Efter några dagar får du ett brev med en besökstid och där det framkommer vilka handlingar/uppgifter du ska ta med dig till det första besöket. Väntetiden från telefonsamtalet till besök är 14 dagar. 

När du lämnat in en komplett ansökan görs en utredning avseende ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen. I Utredningen görs en bedömning samt fattas ett beslut om du har rätt till ekonomiskt bistånd.    

 

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-24
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Pengar--bidrag/Ekonomiskt-bistand/Mottagningsteam/