Logga för utskrift

Nivåer för ekonomiskt bistånd

 Ekonomiskt bistånd kan beviljas för skäliga kostnader avseende:

  • livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift, samt till

 

  • boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

 

Ekonomiskt bistånd kan även beviljas för t.ex. läkarvård, medicin, tandvård, flyttkostnader, hyresskulder, hemutrustning och glasögon.

Skäliga kostnader beräknas enligt en för hela riket gällande norm (riksnorm).
Se länk till höger.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Pengar--bidrag/Ekonomiskt-bistand/Nivaer-for-ekonomiskt-bistand-/