Logga för utskrift

Rätten till ekonomiskt bistånd

Alla som bor eller vistas i Karlskrona kommun kan ha har rätt till ekonomiskt bistånd (socialbidrag), om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

I det fall du går i gymnasieskolan är dina föräldrar försörjningsskyldiga upp till 21 år. Är du sjukskriven måste läkarintyg finnas.

Komplement till egna inkomsten

Ekonomiskt bistånd är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I första hand ska du tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem (sjukpenning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd mm). Tillgångar (bankmedel, aktier m m) eller kapitalvaror, som lätt går att säljas, måste först användas innan du har rätt till bistånd. Egen fastighet och bil är tillgångar som också kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd.

Det ekonomiska biståndet är inte villkorslöst

Är du arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka och ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning. Annars kan du inte räkna med att få ekonomiskt bistånd. Har du varit arbetslös länge eller är under 25 år kan socialförvaltningen begära att du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Om du tackar nej till sådant erbjudande kan din ansökan om ekonomiskt bistånd avslås eller nedsättas.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Pengar--bidrag/Ekonomiskt-bistand/Ratten-till-ekonomiskt-bistand-/