Logga för utskrift

Teckenspråk

  • En av Karlskronas målsättningar är att alla medborgare ska kunna leva så självständigt som möjligt. Vi har verksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Vi har också verksamheter som erbjuder hjälp och stöd för personer med missbruks/beroende, sociala stödinsatser för barn och unga, ekonomiskt bistånd samt stöd för personer utsatta för våld i nära relation.

    På de här sidorna hittar du mer information om våra verksamheter. Du kan bland annat få tips om olika boendeformer, aktiviteter, läsa om familjerådgivning samt god man och förvaltare.

    Kontaktuppgifter finns under respektive område.

    Stöd & Omsorg

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-06-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Stod--Omsorg/