Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Påverka

Påverka

Även unga människor ska ha bra förutsättningar att vara delaktiga i det som händer i Karlskrona. Alla måste ha möjlighet att kunna påverka och framföra sina idéer och åsikter.


Ställ en fråga/lämna synpunkter till ungdomskontakterna

Ungdomar i ringKommunens kontaktpersoner för ungdomar är redo att hjälpa dig rätt.

Lämna dina synpunkter och idéer eller ställ dina frågor via webben


Nytt ungdomspolitiskt program

I oktober 2012 togs beslut om ett nytt ungdomspolitiskt program i kommunfullmäktige. Resultatet kan du ladda hem här nedan.
Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun, PDF 170kB

Programmet gäller från och med 2012-10-18 och revideras vart tredje år av
kommunfullmäktige. Respektive nämnd upprättar årligen en handlingsplan kopplat till programmet. Uppföljning av programmets mål sker årligen i Ungdomsrådet. Redovisning av respektive nämnds arbete inom området lämnas årligen i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Resultatet av uppföljningen rapporteras årligen i kommunens ledningsgrupp.


Diskussionsforum - fråga politiker eller tjänstemän via vårt forum

I vårt diskussionsforum kan du göra debattinlägg eller själv skapa ett nytt ämne. Forumet modereras innan inläggen publiceras.
Karlskrona kommuns diskussionsforum


Skriv ett eget medborgarförslag - så här enkelt gör du

Ett medborgarförslag är en möjlighet för dig att kunna lämna idéer och förslag till kommunens verksamheter.
Så här lämnar du medborgarförslag


Karlskronas ungdomar vill ha mer inflytande

Ungdomarna i Karlskrona är nöjda med sin skola och sina fritidsmöjligheter, men de har begränsat inflytande i skolan och samhället. Det visar undersökningen av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona som genomförts. Undersökningen visar också att flickor har sämre hälsotillstånd än pojkar.
LUPP-undersökning 2009


Projekt Var god tag plats

Sommaren 2007 genomfördes projektet Var god tag plats! Tolv gymnasieelever fick under tre veckor utbildning om FN:s barnkonvention, demokrati och påverkan. Resultatet blev en ungdomspolitisk handlingsplan.
Ungdomspolitisk handlingsplan, pdf 115 kB

Arbetet i Karlskrona kommun ska ha ett barn- och ungdomsperspektiv.


Fryshusandan 2009

Fryshusandan är ett inspirations- och utbildningsprogram för alla som arbetar med ungdomar i hela Sverige.
Fryshuset har under en treårsperiod besökt 150 kommuner i 30 regioner för att sprida sina erfarenheter och kunskaper från snart 25 års arbete med och för ungdomar. 

Deras syfte med turnén var att inspirera och erbjuda utbildning till alla som arbetar med ungdomar, att uppmuntra dem att starta nya och utveckla existerande projekt och verksamheter för att förbättra ungdomars möjligheter att utvecklas och växa som människor. Särskilda lokala insatser belönades med Vattenfalls Energispridarpris.

Under 7-8 maj 2009 var det Karlskronas tur att få besök av dessa inspiratörer. Första dagen fick ungdomar och vuxna som arbetar med ungdomar göra sina röster hörda kring frågor som berör ungdomar. Anteckningar från denna träff finns här nedan.
Förändringens fyra rum, samtal med och om ungdomar, pdf 388 kB 

Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, Tfn 0455-30 30 00, Fax 0455-30 30 30, This is an email address Ungdomskontakter: This is an email address

Sidan uppdaterad: 2016-09-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/For-dig-som-ar/Ung-i-Karlskrona/Paverka/