• Du är här:
 • Start
 • Lärvux är en egen skolform som består av grundläggande och en gymnasial nivå

  Lärvux vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvade hjärnskador från och med andra halvåret det år han/hon fyller 20 år. Lärvux har samma läroplan som övrig vuxenutbildning men har kursplaner som är anpassade till skolformen. Eleven ska sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

  Särskild utbildning för vuxna är en skolform som omfattar grundläggande och gymnasial nivå.

  • Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i grundsärskolan eller träningsskolan.

  • På gymnasial nivå ska utbildningen motsvara den som ges på gymnasiesärskolans nationella program.

  Inom särskild utbildning för vuxna kan det finnas såväl nationella kurser som orienteringskurser. Även yrkesvux och lärlingsutbildning kan erbjudas.

  Från och med den 1 januari 2007 finns en rätt till den grundläggande nivån för den som saknar sådana kunskaper som utbildningen i särskolan syftar till att ge och som har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

  • Särvux
  • Särvux
  • Särvux
  • Särvux
  • Särvux
  • Särvux
  • Särvux
  • Särvux
  • Särvux
  • Särvux
  • Särvux

Vuxenutbildningen och Lärvux
N Kungsgatan 24, 371 33 Karlskrona, tel: 0455 - 30 41 93, 30 41 94
This is an email address 
Lärvux tel. 0455-30 41 09

Sidan uppdaterad: 2015-02-13
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Gymnasieskolor/larvux/