Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Aspöskolan

Aspöskolan

Huvudbild
Adress
Rydvägen 22
Drottningskär
Kontakt

Rektor
Bertil Karlsson
0455-30 37 12

Mitt på den vackra skärgårdsön Aspö ligger skolhuset med förskola, skola och fritidshem. Närheten till skogen och havet blir ofta förekommande inslag i det pedagogiska arbetet.

Skolan består av två åldersintegrerade klasser årskurs F-3 samt årskurs 4-6. Här lär vi barnen att samarbeta och hinner med att se varje elev varje dag i våra förhållandevis små grupper. Skärgårdskunskap är ett av skolans prioriterade mål, med återkommande temadagar varje termin.

Utförare
Kommunal Kommunal eller fristående skola.
Antal elever
27 Antal elever på skolan inklusive förskoleklass. Uppdatering sker i januari och september varje år. Observera att en ”skola" kan bestå av flera skolenheter.
Elever per lärare
9,3 Antal elever per lärare.
Jag känner mig trygg i skolan
3,75 (3,52) Skala 1 till 4 där 4 är tryggast. Elever i årskurs 5 har besvara frågor om hur de upplever skolan. Uppdatering sker i september varje år. Inom parantes anges genomsnittsvärdet i kommunen.
Antal elever på fritidshemmet
17 Antal elever på fritidshemmet. Uppdatering sker i januari och september varje år.
Senast uppdaterad 25 nov 2014

Besöksadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona,
Telefon 0455-30 30 00, This is an email address
Sidan uppdaterad: 2016-09-29
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Hitta-och-jamfor-service/Grundskola-F-6/Asposkolan/