Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Resultatet från medborgarundersökningen 2017

Resultatet från medborgarundersökningen 2017

Publicerad 1 mars 2018 09:59 | Uppdaterad 1 mars 2018 10:04
Karlskrona kommun har under hösten varit med i Statistiska centralbyråns, SCB:s, medborgarundersökning.

Undersökningen görs i Karlskrona kommun varje år och visar vad medborgarna tycker om kommunen inom tre områden;

hur kommunen är som en ort att leva och bo på
Karlskrona ligger över genomsnittet 2017.
 
hur kommunen klarar sina uppgifter
Karlskrona har samma resultat som genomsnittet 2017.
 
hur medborgarna ser på sin egen möjlighet till inflytande
Karlskrona har samma resultat som genomsnittet 2017.
 


Resultatet är ett viktigt underlag
Resultatet används som en del i kommunens planering och prioritering av frågor och verksamheter för att få nöjdare medborgare. Medborgarundersökningen är ett komplement till de brukarundersökningar som görs inom respektive område.

I undersökningen kan Karlskrona jämföras med andra deltagande kommuner och man kan också jämföra med tidigare undersökningar.


Läs mer om medborgarundersökningen


Mer information
Pia Kronengen
Utredare/analytiker på Karlskrona kommun 
0455-30 30 15

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-03-04
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Resultatet-fran-medborgarundersokningen-2017/