Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Så får du bort störande fåglar

Så får du bort störande fåglar

Publicerad 30 juni 2017 10:06 | Uppdaterad 30 juni 2017 10:29
Fåglar kan ställa till det för fastighetsägare. Här är tips på förebyggande åtgärder för att få fåglarna att söka sig till andra platser.

En fågel flyger nära huvudet på statyn av Karl XI.

Allt fler av fåglarnas naturliga boplatser försvinner när städerna breder ut sig. Samtidigt gör god tillgång på mat att byggnader och parker blir eftertraktade boplatser. Effektivast är att störa fåglarna tidigt i deras bobyggande.
Det är fastighetsägare och markägare som är ansvariga för att se till att begränsa fåglars möjlighet att störa boende och andra människor som vistas kring fastigheter.
Om störningen sker på kommunägd mark är det kommunen som är ansvarig.

Tips på åtgärder som får fåglarna att flytta

Först - aja baja! Under häckningssäsong (1 april – 31 juli) är fåglarna fredade i hela landet. Under den perioden är det inte tillåtet att plocka ägg eller röra bon.

Platta tak. Bäst är att tänka till redan innan ett husbygge - platta tak bör undvikas.

Rovfågelattrapp. Duvor kan skrämmas bort med hjälp av rovfågelattrapper, vilka kan köpas i jaktaffärer.

Piggar. Fågelpiggar förhindrar fåglar att landa och sätta sig på kanten av en avsats.

Linor. Linor som spänns upp över taket försvårar för fåglarna att bygga bo. Linorna ska ligga cirka en decimeter över taket.

Höga ljud. Det finns elektroniska fågelskrämmor som avger skrämselljud. Problemet är att de som använder ultraljud även kan störa mer önskvärda djur – och människor.

Håll efter. Det bästa förebyggande arbetet görs innan häckningssäsong. Rester av bon från tidigare häckningar ska bort så tidigt som möjligt. Rensa tak och hängrännor från påbörjade bon. Kolla helst varje vecka, måsar är envisa i sina försök att bygga nya reden.

Tips till dig som äger större fastigheter

Ta hjälp. Vänd dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning om du har problem med fåglar. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon.
De kan också ta bort fågelbon innan fåglarna har fått ungar.

Ingen matning. Informera de som bor i din fastighet att all matning av småfåglar bör undvikas från balkonger och i närheten av huset. Anledningen är att även måsar och trutar lockas till fastigheten.

Var noggrann med avfallshanteringen. Om det finns matrester tillgängliga för fåglarna drar det till sig måsar och trutar, men även råttor och möss.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-30
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Nyheter-startsidan/Sa-far-du-bort-storande-faglar/