Logga för utskrift

Anslagstavla

Från den 1 januari 2018 är den digitala anslagstavlan
Karlskrona kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från
kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Tillkännagivanden om justerade protokoll sitter upp i tre veckor. Under den tiden
är de beslut som redovisas i protokollet möjliga att överklaga med laglighetsprövning.

Så överklagar du ett beslut

Mer information

Mötestider för kommunfullmäktige och nämnder

Protokoll och kallelser

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-22
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Anslagstavla/