Logga för utskrift

Beställning av uppgifter ur arkivhandling

När du beställer en uppgift ur arkiv, som förvaras hos Karlskrona kommunarkiv, är det bra om du kan vara så exakt som möjligt.

 

   Bygglovshandlingar

Om du söker handlingar, som rör en fastighet: Ange fastighetsbeteckning, adress och församling där huset ligger samt ungefärligt byggnadsår.

Betyg

Om du vill ha en avskrift eller kopia av ett betyg skall följande uppgifter finnas med: Namn, födelsedatata, skolans namn, klassbeteckning/linje/program och när betyget utfärdats. Ange gärna det efternamn som du hade när betyget utfärdades.

Övriga förfrågningar

Försök att ange så många detaljer som möjligt.

Kostnader

Prisuppgifter 

 

Bekräftelse

Efter att du har fått bekräftelse från arkivet, skall betalning ske i förskott till bankgiro 5321-8301, Karlskrona kommun eller genom kontant betalning. Vid bankgirobetalning ange förfrågningsnumret som du får från Kommunarkivet i anmärkningen. Belopp över 50 kronor kan faktureras.

Här kan du göra din beställning 

  
Namn
  
Adress
  
Postadress
  
E-post
  
Telefon (dagtid)
  
Begärd uppgift
  
 Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelse.
  
 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-08-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Fakta-om-Karlskrona/Kommunarkiv/Bestallning-av-uppgifter-ur-arkivhandling-1/